นิสัยพฤติกรรม

การกระทำของคนเรา เป็นอาการแสดงตอบโต้ต่อสิ่งกระตุ้นหรือเหตุการณ์ต่างๆพฤติกรรมเหล่านั้นอาจจะเห็นหรือสังเกตได้ว่าเปลี่ยนไป

เป็นแบบใดหรือผิดปกติจากเดิมเช่นไรเช่น การพูด การเดิน การเขียน การคิด สิ่งเร้าที่นำไปสู่พฤติกรรมของมนุษย์นั้นอาจจะมาจากสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าภายในก็ได้นั้นเองสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งเร้าต่างๆมีมากมายทั้งสิ่งเร้าทางใจ ภายในใจและภายนอกพวกเรามาสารพินิจได้จากเพื่อนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือเพื่อนข้างบ้านก็ได้ สิ่งเร้าภายในเป็นสิ่งกระตุ้นที่เกิดจากทางด้านกายภาพ เช่น ความเหนื่อย ความหิว สิ่งกระตุ้นด้านในนั้นจะมีผลเป็นอย่างยิ่งกับการกระตุ้นให้เด็กแสดงกริยานั้นออกมา พอเพียงเด็กเหล่านี้โตขึ้นสิ่งกระตุ้นข้างในก็จะน้อยลง สิ่งกระตุ้นด้านนอกจากด้านสังคมก็จะมีหน้าที่มากขึ้นตามมา สิ่งเร้าภายนอกเป็นสภาพแวดล้อมต่างๆด้านสังคมที่ได้มองเห็นได้สัมผัส สิ่งกระตุ้นที่จะทำให้ผู้คนแสดงกริยาออกมานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นประทับใจพึงใจที่ต้องการจะได้ แบ่งได้สองแบบเป็นเสริมแรงทางบวก ดังเช่น คำชมเชย การเช็ดเห็นด้วย ส่วนเสริมแรงทางลบเป็นสิ่งกระตุ้นที่ไม่ประสงค์ประยุกต์ใช้ในชีวิต แนวทางการเสริมแรงทางบวก รู้จักการให้แล้วก็บริจาค ของกิน น้ำ ข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์เลี้ยงชีพ เสริมแรงทางด้านสังคมได้แก่การสรรเสริญคนอื่น การกล่าวเชิดชู การยินยอมรับ การกระทำของคนที่อยู่รอบข้างนั้นชอบมีผลต่อนิสัยรวมทั้งความประพฤติของพวกเราอย่างมากมาย มันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นควรจะศึกษาให้มากมายกับผู้คนที่ผ่านไปมาในชีวิตของพวกเรา เรื่องแบบงี้ไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปอะไร หลายคราที่มันไม่ดีต่อพวกเรา ส่วนความประพฤติปฏิบัติต่างๆที่พวกเราติดมาจากผู้คนรอบกายพวกเราจะก่อให้พวกเรารู้ดีว่าพวกเราคิดอย่างไรกับผู้คนพวกนั้น การที่พวกเราเลือกจะเอาอย่างหรือเลียนแบบคนเหล่านั้นก็คือพวกเราถูกใจในบางสิ่ง การที่พวกเราจะเลียนแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ถูกอะไร บางบุคคลที่มีลักษณะหัวเราะแปลกมีคำบอกเล่าแปลกที่พวกเราติดมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันไม่ใช้เรื่องที่ดีเลยเรื่องของการกระทำที่ถูกเลียนแบบกับข้อเท็จจริงพวกเราจะมองเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยที่พวกเราจะทำตามอย่างกันหรือเลียนแบบกัน เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะเห็นคือเรื่องธรรดา เรื่องในหนังมันจะทำเกินจริงไปหน่อยพวกเราไม่สมควรเอาการเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรา การกระทำสิ่งกลุ่มนี้เองที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดแรงผลักดัน ไม่ใช่อะไรอื่นไกลกับสิ่งพวกนี้เลย สำหรับความนึกคิดไหนที่ดีพวกเราก็มองเห็นได้ว่ามันดี แล้วสิ่งพวกนี้ก็ทำให้พวกเราทราบสิ่งที่พวกเราต้องการทำต้องการจะรู้มากขึ้น

Author: Gordon Perkins